Alacsonyabbrendű emberi lények kezelése

Az ember a roggyant elméjű faj

Az étertest ugyanis valójában a tudat küszöbén túl van. Az emberi lények tudatába nem jut el, amikor az erők ezen a hordozón át áradnak, és a legközelebbi, ami a tudatunkba lejut róla az az, amikor vitalitásról vagy a vitalitás hiányáról beszélnek.

A www.zoldhaz.info weboldalon megjelenő teljes tartalom szerzői jogi védelem alatt áll

A fizikai test akkor érezteti jelenlétét, amikor valami rosszul megy, vagy amikor egyik vagy másik étvágyunk miatt túlterheltek leszünk. A paraziták gif azonban különbözik az asztráltest esetében, mert az a többség számára a tapasztalatok hordozója és legtöbben itt töltik el tudatos életük legnagyobb részét, észlelve testük és rezgésük reakcióit a boldogság és nyomorúság, az elégedettség és elégedetlenség, a biztonság és kétség, a bátorság és félelem két pólusa között.

Ez valójában azt jelenti, hogy az érzelmi érzéki hordozó benne rejlő ereje és élete uralja az élet-kifejezést és alakítja az inkarnált lélek élettapasztalatát. Éppen ezért értékes lehet számunkra megérteni valamit abból, hogy mik ezek az erők, honnan származnak és hogyan hatnak, illetve hatnak vissza az emberre.

Ez jelenti az ő harcmezejét és ugyanakkor ez jelenti győzelmei színterét.

  • A www.
  • Эти воспоминания были очень отрывочны и странным образом когда-нибудь они станут отчаянно нуждаться друг в друге.

Azzal kezdjük, hogy tanácsos szem előtt tartani, hogy minden asztrális energia a naprendszer asztrális energiájának része, és éppen ezért: 1.

Egy emberi lény érző teste atom a planetáris Logosz érző testének anyagában 2. A planetáris Logosz érző teste ezt a kifejezést sokkal jobban szeretem, mint az asztrált és a továbbiakban ezt is fogom használni a szoláris Logosz érző testének egy aspektusa - nem egy atomja 3.

Ezt viszont befolyásolják - és egyúttal csatornái is azoknak - az érző erők, amelyek a mi teljes naprendszerünkön kívül lévő távoli energia központokból sugároznak ki.

alacsonyabbrendű emberi lények kezelése

Ha ezt észben tartjuk, magától értetődővé válik, hogy az ember, lévén apró töredéke egy távoli nagyobbnak, ami viszont egy még távolabbi hordozó részét alkotja, egy sokkal nagyobb és összetettebb erőtalálkozási pont, mint amit az agy felismerni képes.

Innen adódik problémájának összetettsége és innen adódik minden lehetőség, ami az általunk beavatásnak nevezett tudatkitágulásokból bontakozik ki.

  • Erről a fajról úgy tartják, a leggyakrabban alkalmazzák az eltérítéses módszert kutatásaik érdekében, s az ufóbalesetek kapcsán is a leggyakrabban említésre kerülnek.
  • Az állatok lelke, alacsonyabb rendűsége, viselkedéseinek kutatása.

Minden energiaáram, amely átömlik vágy és érzéki reagáló testén, nem más mint ösvény, amely szélesebb és egyre szélesedő kapcsolatok és megismerések felé vezeti. Ebben áll az emberi lények többsége számára a védelem, abban a tényben ugyanis, hogy még csak egy olyan apparátussal rendelkezik, amely nem alkalmas azoknak a végtelen lehetőségeknek regisztrálására, amelyeket ezek a megvalósítási sugárutak felajánlanak.

Amíg az ember értelmi berendezése nem lesz kellően megnyílt és ellenőrzött, addig nem lesz lehetősége, hogy helyesen értelmezze és megfelelően alkalmazza az információkat, amelyeket érzéki reakcióinak teste már tudna ugyan, de szerencsére még nem közvetít hozzá.

Legfrissebb

Eltekintve a planetáris, szoláris és kozmikus energiák állandó cirkulációjától az asztráltesten át, minden emberi lény hozzájutott a nagyobb Egészből elegendő asztrális energiához, hogy vele felépítse a maga egyéni és önálló asztráltestét, amely az ő saját hangjára reagál, saját különleges minőségével van átszínezve, és amely korlátozza őt vagy sem a fejlődés létráján elért helye szerint.

Ez képviseli az ő asztrális határkörét, meghatározva az élettapasztalatokra adott érzelmi válaszok határát és a maga minőségével megtestesítvén vágyvilágának körét, de ugyanakkor jelentős kiterjedésre képes, fejlődésre, átalakulásra és irányításra a mentáltest és a lélek indítékai alapján.

Az ő hpv vírus egy gyermekben a fizikai sík élettapasztalatai közötti összjátéknak, mint egy rezgési tevékenységnek is alá van vetve, és így az átélés nagy kereke mozgásba lendül és mozgásban is marad, amíg csak a Buddha Négy Nemes Igazságát meg nem érti és meg nem alacsonyabbrendű emberi lények kezelése. Ebben az asztráltestben megvannak az éter vagy laya központok megfelelői és ezeken át áramlanak az étertestbe az erők és energiák, amelyekkel az előbbiekben foglalkoztunk.

Ezek a központok hozzák az energiákat a hét bolygóról és a napból az asztrális szervezet minden részébe, így hozva összefüggésbe az embert a naprendszer minden részével.

Ez eredményezi az ember életsorsának rögzítését, amíg csak rá nem ébred halhatatlan örökségére és így érzékennyé nem válik olyan erőkre, amelyek egyelőre - a sokaság számára - még ismeretlenek.

Female Orgasm vs Male Orgasm - How Do They Compare?

Ezek a formából sugároznak elő. Ezért van az, hogy egy horoszkóp leírása gyakran teljesen pontos a fejletlen és fel nem ébredt számára, s ugyanakkor teljesen hibás és eltévesztett a magasan fejlett ember esetében. Az ember, tömegében, az amivé vágyteste teszi őt.

Később "az, amiként gondolkodik". Az asztráltest vágyakozásaival, étvágyával, viselkedésével, érzéseivel és sóvárgásaival alakítja ki a fizikai testet a vonzóerők segítségével, amelyek átfolynak rajta és így tévedés nélkül vezeti el az embert vágyai beteljesítéséhez. Ha az érzéki természet sóvárgásai uralkodóan állatiak a céljaik tekintetében, akkor egy nagyétvágyú embert kapunk, aki olyan életet él, amelyben túlzott erőfeszítéseket tesz annak kielégítésére.

alacsonyabbrendű emberi lények kezelése

Ha a vágyakozás kényelemre és boldogságra irányult, akkor egy érzéki természetű, szépségszerető és szórakozást kedvelő ember az eredmény, aki fölött gyakorlatilag teljesen önző törekvései uralkodnak. És így van ez a vágyak megannyi fokozatával, jóval, rosszal, átlagossal, amíg csak egy olyan irányváltás nem következik be, ami átállítja az asztrális energiákat, úgy hogy azok más felé forduljanak.

A vágy törekvéssé válik. Így bekövetkezik a születések körforgásától való megszabadulás, és az ember megszabadul a reinkarnáció kényszerétől.

Akkor a horoszkóp, ahogyan azt most értelmezzük, hiábavalónak, nem igaznak és haszontalannak bizonyul, és többé a kifejezés, amit néha alkalmazni szoktak, alacsonyabbrendű emberi lények kezelése helytelenül: 'a lélek horoszkópja' többé nem jelent semmit. A léleknek nincs egyéni rendeltetése, hanem belemerül az Egybe.

Rendeltetése a csoporté és az Egészé; vágya a nagy Terv kidolgozása, akarata pedig a testetöltött Logosz dicsőítése. Szeretném javasolni a tanulóknak, hogy szerezzék meg, ha lehet, Bhagawan Das: Az érzelmek tudománya című művét. Ez egy tehetséges értekezés az asztrális és érzőtestről. Azokkal a tényezőkkel foglalkozik, amelyek a legközelebbről érintik a jelöltet, amikor szembekerül érzelmi természete megértésének és irányításának alacsonyabbrendű emberi lények kezelése, fejlesztése papilloma vírus labbro elsajátításával és azzal, hogy új irányt adjon neki szélesebb tapasztalatok szerzése végett, valamint hogy előkészítse őt a második nagyobb beavatás vizsgáira és bővebb ismereteire, azaz a megkeresztelkedésre és végül az áramlás beindulására.

Jegyzetek — Berlin, Az asztrálsík és a devahán lényei. Az állatok, a növények és az ásványok csoportlelkei. Jóindulatú és rosszindulatú Hold- Mars- és Vénusz-lények. A találékony és vad Szaturnusz-lények.

Metaforikusan szólva a tapasztalatot, amely az ösvényen előttünk áll, az alábbi ezoterikus szöveggel lehetne visszaadni: "Amikor az áramlás belép az Élet Folyójába, nyomát követni lehet egy rövid pillanatig, aztán alacsonyabbrendű emberi lények kezelése.

Amikor az érzéki élet áramlásai összefutnak ott, ahol a folyó körbekerüli a hegy hatalmas lábát, akkor már csak egyetlen óriási folyam látható, amely északnak folyik. Ott van a találkozási pont szemölcsök elmúlhatnak ott az áldozat bemutatása, amely végbemegy a Golgota a koponyák helye hegyén. Az emberi lény érzéki testére vonatkozó megértésben valószínűleg akkor segítek a legtöbbet, ha hangulataival és általános megnyilvánulásaival foglalkozom, mert csak a hatásaival való foglalkozás révén és alacsonyabbrendű emberi lények kezelése fölöttük való uralkodás megszerzése révén jut az ember önismeretre és válik ezáltal Mesterré.

Az asztrális tevékenység legáltalánosabb megnyilvánulásai: I. Félelem II. Depresszió vagy annak ellentétes pólusa, hangos jókedv III. Vágy az állati étvágy kielégítésére IV. Boldogságvágy V. Gyakorlatilag ebben az ötben van összefoglalva az ember érzéki tapasztalatainak többsége és mi most mindegyiket az alábbi szempontokból fogjuk fontolóra venni: 1.

Az ok 2. Az okozat 3.

Keresés űrlap

Az irányítás módszere. Észrevehetitek, hogy 'az irányítás módszerét' mondtam nem az ellenőrzés módszerét. A jelöltnek meg kell tanulni, hogy erőkkel és erőkben munkálkodik, és hogy a helyes vagy helytelen tevékenység a fizikai síkon egyszerűen csak az erőáramok helyes vagy helytelen irányának tudható be, nem pedig bárminek, ami magukban az energiákban lenne rossz vagy jó.

Ez az asztrális energiák megnyilvánulásai közül az egyik legszokványosabb, és ezért került az első helyre, mert a nagy többség számára ez képviseli a Küszöb Őrét, és végső elemzésben is ez az alapvető asztrális gonosz. Minden emberi lény ismeri a félelmet és a félelemrezgések határai az ősember ösztönös félelmétől, amely a törvények és a természeti erők figyelembe nem vételén, valamint a sötét és az ismeretlen rémségén alapult, a manapság annyira eluralkodott félelmekig terjed, mint a barátok és szeretteink, az egészség, a pénz, a népszerűség elvesztése, továbbá a jelöltek legnagyobb félelméig, a kudarctól való félelemig, a kétségekben gyökerező félelemig, a végső tagadás vagy megsemmisülés félelméig, a halálfélelemig amelyben az egész emberiség egyaránt osztozikaz asztrálsík nagy illúziójának, magának az élet fantazmagóriájának félelméig, az ösvényen való magányosság félelméig is, sőt magától a Félelemtől való félelemig.

Ezt a alacsonyabbrendű emberi lények kezelése messze ki lehetne még terjeszteni, de ennyi elegendő, hogy jelezze a mindenféle félelmek eluralkodását. A legtöbb helyzetben ezek uralkodnak és számos boldog pillanatot sötétítenek el. Az embert egy félénk és az érzéki élet rémült atomjává redukálják, aki riadtan áll a létezés problémáinak félelmetessége előtt, miközben tisztában van, hogy mint ember nem tud megfelelni a helyzetek követelményeinek és nem képes maga mögött hagyni félelmeit és kérdéseit, hogy beléphessen örökségébe, a szabadságba és az életbe.

Gyakran úgy elragadja a félelem, hogy még saját józan esze előtt is rémülten áll. A képet nem lehet elég feketére festeni, mert manapság a félelem az uralkodó asztrális alacsonyabbrendű emberi lények kezelése és az érzékeny emberiség túlságosan is könnyen megadja magát neki. Kérdezitek, mik a félelem alapvető okai? Erre a kérdésre ha bármilyen messzire visszamegyünk a naprendszer ezoterikus történetében, nem lehet értékelhető választ adni. Csak a haladó beavatott értheti meg.

A félelem gyökerei magának az anyagnak a fonákjában található, és par excellence az értelmi princípium megfogalmazása vagy hatása, valamint az értelmi tevékenység eredménye. Az a tény, hogy madarak és más állatok is ismernek félelmet, az egész kérdést szélesebb alapokra helyezi mint ha egyszerűen csak egy emberi hiba lenne és az emberi elme tevékenységének eredménye.

Nem azért van mert az ember józan ésszel rendelkezik. Ha ezt a józan észt megfelelő módon alkalmazza, ki tudja iktatni a félelmet. A félelem abban áll, amit kozmikus gonosznak hívnak - de ez keveset mondó nagyképű mondat. A félelem magának az anyagnak a tényében rejlik, valamint az ellentétpárok - a lélek és az anyag - küzdelmében.

alacsonyabbrendű emberi lények kezelése

Az állatok és emberek érző lelke tudat alatt tisztában van az olyan tényezőkkel, mint: 1. A tárgy sokkal világosabb konkretizálása sem segítene. Mi haszna lenne azt mondani, hogy a félelem a gonosz vagy az anyag egy tulajdonsága, amely alapvetően színezi vagy jellemzi bolygónk Logoszának asztrál- vagyis érző testét? Mit nyernétek vele, ha körvonalaznám nektek a nagy Élet problémáját, Akiben mozgunk és élünk és valósítjuk meg létünket, mint ahogyan Ő Maga Saját kozmikus síkján törekszik a megszabadulásra és áll a Maga Saját próbái és vizsgái elé?

Hogyan lehetne megfelelő szavakat találni az olyan Életek közötti kozmikus küzdelem leírására, amelyek annyira személytelenek és tudatunkban annyira szertelenek, hogy az 'övé' és az 'ő' szavak vagy próbáik egyszerűen nevetségesnek bizonyulnak és sem az igazság, sem bármiféle valóság semmiféle lehetséges aspektusát nem hordozzák?

alacsonyabbrendű emberi lények kezelése

A kozmikus gonoszt, a kozmikus haladást, vagyis a kozmikus problémákat nyugodtan hagyhatjuk arra a távoli időre, amikor majd a jelöltek a harmadik beavatásban részesültek, elveszítették elkülönültségi érzésüket és - merthogy az Élet Aspektussal és nem a formai oldallal azonosultak - már valamennyire beléphettek bolygónk Logoszának tudatállapotába, érzékelhették Annak rendeltetését és egy múló pillanatra megpillanthatták a befejezés csodáját.

Fordítsuk figyelmünket tehát az emberre, különösképpen az átlagemberre, és nézzük meg, honnan származnak azok a félelemhullámok, amelyek szinte állandóan leverik őt a lábáról. A halálfélelem a következőkön alapszik: A. Rémület a végső elszakadási folyamat miatt magának a halálnak a lezajlása során. Borzadás az ismeretlentől és meghatározhatatlantól. Kétkedés a halhatatlanságban D. Boldogtalanság a szerettek hátrahagyása miatt vagy az elhagyottság miatt E.

Antioxidánsok

Ösztönös reagálás elmúlt erőszakos halálokra, amelyek mélyen a tudatalattiba süllyedtek. Ragaszkodás a formai élethez, mert elsősorban ezzel azonosult a tudatában. Régi téves tanítások a Mennyre és a Pokolra vonatkozóan, lévén mindkettő egyaránt kellemetlen kilátás bizonyos típusú emberek számára. Úgy beszélek a Halálról, mint aki ismeri a tárgyat, mind a külső világban szerzett tapasztalatából, mind a belső élet megnyilvánulásából: - halál nincs.

Van azonban, mint tudjátok belépés a teljesebb életbe. Van megszabadulás a testi hordozó hátrányaitól. Az olyan nagyon rettegett elszakadási folyamat nem létezik, kivéve az erőszakos vagy a hirtelen halált, és abban is az igazán kellemetlen egy bekövetkező megsemmisülés és összeomlás hirtelen és mindent elborító érzése, valamint az elektromos ütést nagyon megközelítő valami. Semmi több. A fejletlen számára a halál szó szerint álom és feledés, mert a lélek még nem eléggé kibontakozott, hogy reagáljon, és éppen ezért az emlékek tárháza még gyakorlatilag üres.

Az átlagos jó polgár számára a halál az életfolyamat alacsonyabbrendű emberi lények kezelése a tudatában, és az élet számára jelentős dolgainak valamint tendenciáinak továbbvitele. Öntudata és tudatosságérzése ugyanaz és változatlan. Nem érzékel sok különbséget, jól bánnak vele és gyakran nincs tisztában azzal, hogy túl van a halál epizódján.

A gonosztevő és kegyetlenül önző, a bűnöző és mindazon kevesek számára, akik csak az anyagi oldal bűvöletében élnek olyan állapot következik be, mit mi 'földhöz kötözöttség'-nek nevezünk. A lánc, amivel magukat földhöz kötötték, valamint minden föld felé hajló vágyuk arra kényszeríti őket, hogy földközelben maradjanak és földi környezetben, legutóbbi elrendezettségük szerint.

Kétségbeesetten és minden lehetséges eszközzel keresik az újrakapcsolódást és a visszatérést.

Párizsi beszédek

Néhány esetben erős személyes szeretet a hátrahagyott iránt vagy egy felismert és sürgős kötelesség nem-teljesítése a jókat és szépeket is valamelyest alacsonyabbrendű emberi lények kezelése körülmények között tartja. A jelölt számára nőstény üröm készítette halál azonnali belépés a szolgálat szférájába, valamint az olyan megnyilvánulásokéba, amelyekhez hozzá van szokva, és amelyeket azonnal felismer, hogy nem újak.

Az alvás óráiban már kialakította a tevékeny szolgálat és a tanulás területét. Most egyszerűen csak mind a huszonnégy óráját a fizikai sík időjében számolva ebben tölti el a földi alvás szokásos néhány órája helyett. Az idő haladtával és a jövő század vége előtt a halált véglegesen nemlétezőnek fogják tekinteni, ahhoz képest, ahogy ma gondolják. A tudat meghosszabbítása olyan széleskörűen kifejlődik és olyan sok legmagasabb típusú ember csengőhang torzít ppt működni egyidőben a két világban, hogy a régi félelem eltűnik: az asztrálsík meg a fizikai sík közötti érintkezés olyan határozottan lesz megalapozva és tudományosan ellenőrizve, hogy a transzmédiumok munkája helyesen és áldásosan véget ér.

Hormonok zsinórján rángatott, alacsonyabb rendű lény?

A szokványos egyszerű transzmédiumitás, az ellenőrzés alatt végzett materializációk és az indián vezetők tevékenysége ugyanolyan perverziója a két sík közötti érintkezésnek, mint amilyenek a szexuális perverziók és torzulások a nemek közötti kapcsolatokban.

És én itt most nem a 'clairvoyant'-okra, akármilyen szegényesek, sem pedig a testet elfoglaló magas szintű lényekre gondolok, hanem a materializációs szeánszok kellemetlen jelenségére, az ektoplazmára és az ősi atlantiszi degeneráltak és földhöz kötözött lelkek vak és unintelligens tevékenységére, meg az átlagos indián törzsfőnökre és vezetőre. Nincs mit tanulni tőlük és el kell kerülni őket.

A kedvesség és rokonszenv kötelessége az idegenekkel és a külföldiekkel szemben Amikor egy ember az arcát Isten felé fordítja, mindenütt napfényre lel. Minden ember a testvére. Ne hagyjátok, hogy a bevett szokások miatt ridegnek és ellenszenvesnek tűnjetek, amikor idegenekkel találkoztok más országokból. Ne tekintsetek úgy rájuk, mintha azt gyanítanátok, hogy ők gonosztevők, tolvajok vagy faragatlanok.

A halálfélelem uralma hovatovább véget ér és hamarosan belépünk a tudás és megbizonyosodás korszakába, amely kihúzza a talajt minden félelmünk alól. A halálfélelem kezelését illetően keveset lehet tenni, kivéve hogy az egész tárgyat egy tudományosabb szintre emeljük, és - ebben a tudományos értelemben - tanítjuk meg az embereket meghalni.

Technikája van a meghalásnak is, ahogy az életnek is, de ez a technika nagyrészt elveszett a Nyugaton és majdnem teljesen elveszett a Tudók néhány központja kivételével, Keleten is.

alacsonyabbrendű emberi lények kezelése

Ennél többet talán csak később foglalkozunk majd a kérdéssel, de a tárgy szükséges megközelítésének gondolata megmaradhat a tanulók elméjében, akik ezt olvassák, és a tanulmányozás, olvasás és gondolkodás közben talán több érdekes anyaggal is találkoznak, amit fokozatosan össze lehet gyűjteni és közreadni.

Félelem a jövőtől. Ez olyan félelem, amely egyelőre a kialakulás növekvő tendenciáját mutatja, és sok aggodalmat fog okozni még a világban, mielőtt megsemmisül.

A szellemi lények működése az emberben

Vad törzseknél mindazonáltal ez kevéssé található meg. Ez az előrenéző, hpv ami segédeszköz állapot uralkodóan alacsonyabbrendű emberi lények kezelése jellemző vonás és a képzelőerő csírája, értelmi folyamatokkal összekötve, amelyek tulajdonképpen az intuitív meditációba, valamint vizualizációba merítenek be, amik minden alkotó munkának az igazi alapjai.

Azonban jelenleg ez még fenyegetés és gát. Ősi szenvedések, iszonyú emlékek, visszakísértő nyomorúságok, amelyek mélyen ülnek a tudatalattiban, gyakran a felszínre kerülnek és olyan félelmi és szorongásos állapotot idéznek elő, amelyet nincs az az érvmennyiség, ami le tudna csillapítani.

A távközlési berendezések a befolyásolható emberhez közel hozzák egy ezer mérföldekkel odébb élő testvér tragédiáit, szenvedéseit és fájdalmait.

Egészségünk ártalmai

Korunk gazdasági katasztrófája alacsonyabbrendű emberi lények kezelése tömegnyomorúság olyan állapotát idézte elő, hogy mennél érzékenyebb valaki, annál inkább fog reagálni erre az állapotra. A jövőtől való félelem tehát az ösztönemlékek és az előfeltételező képzelet szorongató keveréke, és kevesen vannak, akik mentesek ettől a fenyegetéstől.

Az aggodalom és az izgalom minden ember sajátja, és nem tud és nem is fog megszabadulni tőle vagy felülemelkedni rajta kevesebbel, mint magával a lélekkel.

Amikor a lélekkel való kapcsolat szilárdan létrejött genitális szemölcsök hogyan kell kezelni őket a Tudó tudata megerősödött az agyban, akkor előrelátás lesz belőle, nem rettegés. Akkor a képet mint egészet fogja látni, nem mint egy tovatűnő és töredékes villanást, ahogy az most van. Így ismét ugyanaz marad az orvosság, olyan szoros kapcsolatot létrehozni az agy és a lélek között, a kiművelt és irányított elme segítségével, hogy az ok és az okozat mint egy egész legyen látható, s így meg lehessen tenni a helyes lépéseket bizonyos helyzetek pontos és a legjobb előmenetelt biztosító kezelésére.

Az előrelátás ritkán veszi fel a boldogságot-jóslás formáját, és az okot nem messze kell keresni. Az emberi faj azon a ponton van, ahol a tékozló fiú tudomásul veszi a földi élet ürességét és kárbaveszettségét.

Kész a Buddha üzenetének gondos számbavételére és kész van, mert századokon át küszködött háborúval és éhséggel, vágyakkal és gazdasági nehézségekkel. Az elétáruló látvány fekete és fenyegető és tele van kataklizmaszerű nyomorúsággal.

Mégis, ha az emberek a testvériség gondolatát, annak minden velejárójával beleviszik mindennapi életükbe és munkájukba, minden érintkezésbe, legyen az a kapitalista és a munkás között, a politikus és a nép között, nemzet és nemzet között, fajta és fajta között, akkor bekövetkezik az a béke a földön, amit semmi nem tud megzavarni vagy felborítani.

Milyen egyszerű szabály, és mégis mennyire túl van a többség értelmi felfogóképességén! Nagyonis lehetséges, hogy egy ember ráhangolódik más emberek félelmeire, miközben neki magának a szó szoros értelmében nincs mitől félnie. Olyan mértékben azonosíthatja magát azoknak a jövőben bekövetkező szerencsétlenségei előérzetével, hogy úgy adja elő azokat, mintha a saját várható átélései lennének.

Nem tudja elvonatkoztatni magát azoknak a reagálásaitól, és olyan sok mérgező anyagot vesz fel az ő érzelmi és értelmi aurájukból, hogy szabályosan belesodródik a rémületnek és a félelemnek az örvényébe. Azonban ha csak tudná, a jövő nem tartogat számára rejtett katasztrófákat. Egyszerűen elsodródott, de a hatás asztráltestére és plexus solarisára tökéletesen azonos. Fájdalmasan ez a helyzet most, amikor olyan sok ezer érzékeny, törekvő lélek van, aki tapasztalatlan a világkarmához való viszonyban, teljesen nyitott mások szenvedése iránt és képtelen különbséget tenni a maga saját közvetlen alacsonyabbrendű emberi lények kezelése rendeltetése és a többiek rendeltetése között.

Az is előfordulhat, hogy haladottabb jelölt és azok, akik a Tanítványság Ösvényén haladnak, kapcsolatba kerülnek alacsonyabbrendű emberi lények kezelése múlt gonosz és nyomorúságos rezgéseivel az asztrálsíkon, - a régmúlt és eltűnt gonoszságokkal; az is lehetséges, hogy bele tudnak olvasni az akasa feljegyzések egy parányi részletébe, amely eljövendő nyomorúságokat ígér egy személynek vagy egy csoportnak, alacsonyabbrendű emberi lények kezelése ők maguk soha nem fognak meglátni, mégis az áthozott információt magukra vonatkoztatják, s ennek következtében szenvednek.

Félelem a fizikai fájdalomtól. Egyes emberek számára minden szorongásuk mögött meghúzódó ok ez a félelem, bár kevesen ismerik fel.

Valójában ez a félelmek másik három osztályának eredménye: asztráltestük megterhelésének eredménye, a feszültségnek az eredménye, amit a képzelőtehetség okoz, valamint a fizikai idegrendszerben okozott feszültségé.

Lehet, hogy érdekel